Landskapsbolaget

  Vad värderas av brukarna

Värdering av utemiljö

Utemiljön är en viktig en del av fastigheten. Den ligger för bedömning och värdering oavsett om vi kan värdera den ekonomiskt eller inte. Att den har en given plats hos betraktaren kan vi ana och se. Utemiljön är unik och kan inte förflyttas, vilket en huskropp kan. Fastigheten ökar i värde om den ligger inom ett värdeområde och har närhet till grönområde/parkyta. Marknadspriset kan öka med upp till 35 %. Enligt studier är varje insats i utemiljön lönsam om den är kvalitativt utförd. Varje satsad krona kan ge 5 gånger pengarna. Detta skapar en intressant och ny marknad inom utemiljön.

Värdering är en levande process, där en rad olika faktorer och variabler samverkar för att skapa ett värde. Värdet skapas i våra huvuden. Genom att ekonomiskt värdera våra fastigheters utemiljöer, skapas en värdegrund för utemiljön. Värdeutlåtandet/värderingen ger oss ett kvitto på nuvärdet och en indikation på hur skötsel och underhåll har fungerat fram till värderingstillfället. Vinsterna är många!

 

  • En ökad kvalitetssäkring av utemiljön.
  • Ökat fastighetsvärde
  • Status på utemiljön
  • Synliggör behovet av underhåll och underhållsplaner
  • Kontroll/styrning över investeringar & underhåll av utemiljön
  • Ekonomiska ersättningar för skador på

Den stora vinsten med värdering av utemiljöer är att den synliggör en viktig bransch och dess aktörer.

Att skapa en trädgård kan vare ett livslångt verk eller ett mångårigt projekt. Utemiljön lever, förändras och utvecklar sig under en lång tid. Trädgården bör vara en källa till stor glädje och inspiration om den fyller sin funktion, behov och nytta hos brukaren.

Landskapsbolagets kunder och samarbetspartners …

ISS
SpeedUp
Stockholm Entreprenad
ACAMA
Vallentuna kommun
Lidingö kyrkogårdsförvaltning
Sollbrudens trädgårdar
Lupina trädgård
BRF Vårberg                                                                                                                                                Hållbara idéer som ger valuta för pengarna